Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Normativa cotutela - Normativa Doctorat Internacional - Normativa Tesi doctoral per compendi de publicacions - Gestió de conflictes, reclamacions i suggeriments - Normes Doctorat URL - BOEs

 

Normativa cotutela

Normativa per a la realització d’una Tesi Doctoral en règim de cotutela (segons les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull, aprovades per la Comissió de Doctorat del 13 de desembre de 2012 i per la Junta de Govern del 20 de desembre de 2012.

Pots consultar la normativa a Normes_Generals_Organitzacio_DoctoratURL

Normativa Doctorat Internacional

Normativa per a la realització d’una Tesi Doctoral Internacional segons les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull, aprovades per la Comissió de Doctorat del 13 de desembre de 2012 i per la Junta de Govern del 20 de desembre de 2012.

Pots consultar la normativa a Normes_Generals_Organitzacio_DoctoratURL

Normativa Tesi doctoral per compendi de publicacions

Aquells doctorands que vulguin elaborar la seva tesi en el format de Compendi de Publicacions, ho hauran de fer segons la normativa general de la Universitat Ramon Llull.

Pots consultar la normativa a Normes_Generals_Organitzacio_DoctoratURL

A més de complir aquesta normativa general, els estudiants de doctorat del programa d’Enginyeria, Arquitectura, Gestió i Geofísica que vulguin presentar la tesi en aquest format hauran de complir amb els següents requisits:

  • Haver assistit a un congrés internacional Peer-Review
  • Haver publicat 2 articles en revistes indexades

Serà necessari presentar l’acta d’aprovació de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat a la Comissió de Doctorat de la URL en el moment de la tramitació ordinària de la Tesi.

Gestió de conflictes, reclamacions i suggeriments

Qualsevol estudiant del Programa de Doctorat que desitgi formular suggeriments o observacions que poguessin suposar una queixa o una reclamació, haurà de dirigir-se en primer lloc al seu Director de tesi,  si no al seu tutor i finalment al Coordinador de l’esmentat Programa,, Dr. Xavier Vilasis Cardona amb e-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., qui atendrà a l’estudiant de manera personalitzada. Si la mediació del Coordinador no resol el conflicte, s’ha de traslladar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, que ho ha de resoldre.

En cas que l’estudiant consideri que la seva observació ha estat atesa de manera insuficient, podrà formalitzar l’esmentada reclamació al director de l’Observatori de l’Ebre.

Si l’estudiant considera insatisfactòria la resolució, podrà acudir a la figura independent del Defensor de l’Estudiant de la Universitat Ramon Llull, les atribucions del qual estan descrites a l’article 20 bis dels Estatuts de la Universitat Ramon Llull publicats en el BOE núm. 291 de 3 de Desembre de 2004. Els Estatuts, a l’igual que el Reglament del Defensor de l’Estudiant, són públics i estan disponibles en la següent pàgina web de la Universitat: http://www.url.edu/comunitat-universitaria/legislacio-i-normatives/

Finalment, es pot interposar recurs d’alçada davant el rector de la universitat.

Normes Doctorat URL

Normes_Generals_Organitzacio_DoctoratURL

BOEs

BOE-A-2011-2541

BOE-A-2011-13317

BOE-A-2013-7710 moratoria