logos investigo

L’INSTITUT UNIVERSITARI OBSERVATORI DE L’EBRE – UNIVERSITAT RAMON LLULL convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça per donar suport a la recerca, com a

Personal tecnòleg

S'ofereix l'oportunitat d’incorporar-se a una universitat de referència, en el grup de recerca en Geofísica, en un entorn dinàmic i professionalitzat.

Funcions:

Donar suport tècnic als projectes de recerca del grup de Geofísica. Concretament:

  • Processament i emmagatzematge de dades adquirides en estacions remotes.
  • Desenvolupament de programes per a la monitorització en temps real o diferit de variables físiques o índexs empírics calculats a partir de les dades adquirides per instruments, locals o remots.
  • Desenvolupament de programes que generin productes basats en dades (gràfiques, taules, butlletins) per a la nostra web.
  • Treballs de camp relacionats amb la instal·lació, l'explotació i el manteniment dels sistemes d'adquisició de dades incloent els equips de comunicació, entre d'altres.
  • Redacció de documentació, interna o pública, en forma de manuals i informes i suport tècnic per la redacció d'articles científics basats en les dades i programes generats.

Anunci per cobrir un lloc de treball temporal amb un contracte d'obra i servei d'aproximadament 12 mesos, amb període de prova de 3 mesos, d’investigador contractat doctor per a la Fundació Observatori de l’Ebre (OE). La persona contractada estudiarà l'evolució passada i futura dels recursos hídrics del Pirineu mitjançant simulacions hidrològiques i dades de teledetecció.

Data límit per presentar candidatures: 23 d’agost de 2021 a les 23:59.

feed-image RSS Borsa Treball OE