Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

ANUNCI

Convocatòria i bases que han de regir la selecció de personal per cobrir una plaça vacant interina de Tècnic/a en Contractació del Sector Públic i Suport a la Gestió Administrativa de la Fundació Observatori de l’Ebre.