Igualtat de gènere

L'Observatori de l'Ebre és membre de la Universitat Ramon Llull i, per tant, s'adhereix al Pla d'Igualtat de Gènere de la universitat.