Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

 


La persona contractada té com a missió treballar en les tasques del projecte MIRA (PGC2018-096774-B-I00) centrat en l’estudi, detecció i caracterització de pertorbacions magnètiques i/o ionosfèriques i la seva relació amb fenòmens de meteorologia espacial.

 

Data límit per presentar candidatures: 18 de març de 2021 a les 23:59.

Tema

Estudi d’irregularitats ionosfèriques per efecte de l’activitat solar

Institució

Observatori de l’Ebre – Universitat Ramon Llull

Roquetes (Tarragona), Espanya

http://www.obsebre.eshttp://www.url.edu

Supervisor

Dr. David Altadill (Observatori de l’Ebre-URL)

Font de finançament

El projecte MIRA (PGC2018-096774-B-I00)

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y FEDER

Salari

La retribució bruta mensual és de 2125,00 €, en la que s’inclouen les pagues extres extraordinàries.

Duració del contracte

8 mesos de duració, ampliables segons disposició pressupostària, amb un període de prova de 1 mes

Data d’inici del contracte (estimada)

A partir del 19 d’abril

Perfil del candidat

 • Formació en geomagnetisme i aeronomia.
 • Experiència de recerca en l’estudi, detecció i caracterització de pertorbacions magnètiques i/o ionosfèriques i la seva relació amb fenòmens de meteorologia espacial.
 • Experiència amb tractament i anàlisi de dades geofísiques
 • Capacitat de programació científica en Fortran o Matlab.
 • Capacitat de redactar articles científics en llengua anglesa i de participar en congressos científics internacionals també en llengua anglesa.
 • Experiència de treball en equips internacionals

Descripció de les feines a realitzar

La persona contractada té com a missió treballar en les tasques del projecte MIRA (PGC2018-096774-B-I00) centrat en l’estudi, detecció i caracterització de pertorbacions magnètiques i/o ionosfèriques i la seva relació amb fenòmens de meteorologia espacial. La persona contractada tractarà dades, realitzarà simulacions i models, analitzarà els resultats, redactarà informes i podrà redactar articles científics, participar en congressos científics internacionals i fer estades científiques en centres de recerca nacionals i/o internacionals relacionats amb l’activitat de recerca de caracterització de la ionosfera terrestre que desenvolupa l’Observatori de l’Ebre.

Descripció del projecte

Aquest projecte pretén ampliar el coneixement dels efectes de l'activitat solar sobre la ionosfera i el camp magnètic terrestre. D'una banda, per poder determinar precursors i / o dissenyar sistemes d'alerta per poder mitigar o alertar sobre esdeveniments de meteorologia espacial i els seus efectes. I d'altra banda per ampliar el coneixement de les irregularitats ionosfèriques que es produeixen a causa de l'activitat solar amb l'objectiu de poder millorar la seva detecció i caracterització, i ser capaços de modelar aquestes irregularitats.

Els objectius específics del projecte MIRA són:

1. Estudi de l'absorció ionosfèrica dels senyals de ràdio en HF com a possible indicador d'emissions solars energètiques. Determinar una relació entre l'absorció soferta i l'energia emesa.

2. Detecció automàtica dels efectes de les fulguracions solars en el camp geomagnètic per poder millorar el servei de variacions magnètiques ràpides que la IAGA té assignat a l'Observatori de l'Ebre.

3. Detecció, caracterització i monitorització de pertorbacions ionosfèriques itinerants, i la seva relació potencial amb esdeveniments severs de meteorologia espacial.

4. Aprofundir en el coneixement i millorar la detecció, caracterització i modelatge de les bombolles de plasma i la seva relació potencial amb esdeveniments severs de meteorologia espacial.

5. Anàlisi de la variabilitat dels angles de la inclinació de la ionosfera per ajudar a identificar irregularitats i gradients ionosfèrics.

6. Contribució a la millora del model Internacional de Referència de la Ionosfera

7. Anàlisi de precursors de les irregularitats ionosfèriques en esdeveniments de meteorologia espacial per obtenir alertes de predicció a més llarg termini. Estudiar la taxa de recepció de raigs còsmics i la seva potencial aplicació en la predicció d'esdeveniments severs de meteorologia espacial.

Requisits

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones candidates han de complir els requisits següents el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

 • Ser nacionals de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de ciutadans de països que no siguin membres de la UE, acreditar residència legal i permís de treball a l’Estat espanyol.
 • Ser majors d’edat.
 • Acreditar titulació oficial de graduat en Física o similar.

Candidatures

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta enviant un e-mail a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. incloent el codi “MIRA2021OE” a l’assumpte.

El termini per presentació de sol·licituds és el 18 de març de 2021 a les 23:59 de l’hora oficial a l’Espanya peninsular.

Amb la sol·licitud presentada per prendre part en aquest procés, la persona candidata declararà que reuneix els requisits establerts a la Base TERCERA, i adjuntarà la següent documentació:

 • Currículum Vitae.
 • Títol de graduat.
 • Fotocòpia del DNI o document d’identitat legal a la Unió Europea
 • Carta de motivació acreditativa del seu interès per ocupar el lloc de treball, de no més de quatre pàgines d'extensió.
 • Cartes de recomanació (opcional).
 • Llistat de publicacions científiques del candidat (tesi doctoral, informes de projecte i/o articles científics). En el cas dels informes, la tesi doctoral i dels articles que no s’hagin publicat en modalitat open access, s’adjuntarà còpia electrònica dels documents.

En la sol·licitud presentada, les persones aspirants donen consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, de conformitat amb la legislació vigent.

Bases de la convocatòria

Les bases de la convocatòria es poden trobar en aquest enllaç:

http://www.obsebre.es/images/oeb/pdfs/ca/OfertesTreball/20210218_Bases-Contracte-MIRA_Definitiu_sDA.pdf

Contacte

Per qualsevol dubte es poden dirigir a: Dr. David Altadill (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) o al Dr. Antoni Segarra (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) afegint MIRA2021 a l’assumpte del missatge

 

MIRA01   MIRA02   MIRA03