Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

La persona contractada té com a missió treballar en les tasques del projecte IDEWA (PCI2020-112043) centrat en l’estudi del drenatge en zones de reg a diverses escales espacials i avaluar l'impacte d'aquest drenatge sobre el cabal del riu i la qualitat de l'aigua aigües avall. Amb aquesta finalitat s’utilitzaran models i dades de teledetecció. 

Data límit per a la presentació de candidatures: 9 de desembre de 2020 a les 23:59.

Tema

Estudi de l'impacte del reg sobre el drenatge i el cabal dels rius mitjançant un model de superfície terrestre (LSM).

Institució

Observatori de l’Ebre - Universitat Ramon Llull

Roquetes (Tarragona), Espanya.
http://www.obsebre.es - http://www.url.edu

Supervisor

Dr. Pere Quintana-Seguí (Observatori de l’Ebre-URL)

Font de finançament

Projecte PRIMA (http://prima-med.org) IDEWA.

Agencia Estatal de Investigación (AEI): PCI2020-112043

Salari

La retribució bruta anual és de 27.600,00 €, distribuïts en 12 pagues.

Duració del contracte

27 mesos de duració aproximada amb un període de prova de 6 mesos.
Data d'inici del contracte (estimada) Febrer 2021.

Perfil del candidat

 • Formació en hidrologia, meteorologia, enginyeria civil, agronomia o similar. 
 • Experiència en l’ús de models hidrològics, LSM (land-surface model), models d’enrunament (river routing model), etc.
 • Experiència en l’ús de dades de teledetecció (humitat del sòl, evapotranspiració, etc).
 • Capacitat de programació científica en Python o R. El coneixement de Fortran serà ben valorat.
 • Capacitat de treballar en entorns Linux i domini del bash i de les eines de línea de comandes.
 • Capacitat de redactar i publicar articles científics en llengua anglesa i de participar en congressos científics internacionals també en llengua anglesa.

Descripció del tema del post-doc

La persona contractada té com a missió treballar en les tasques del projecte IDEWA (PCI2020-112043) centrat en l’estudi del drenatge en zones de reg a diverses escales espacials i avaluar l'impacte d'aquest drenatge sobre el cabal del riu i la qualitat de l'aigua aigües avall. Amb aquesta finalitat s’utilitzaran models i dades de teledetecció. 


La persona contractada tractarà dades, realitzarà simulacions, analitzarà els resultats, redactarà informes i podrà redactar articles científics, participar en congressos científics internacionals i fer estades científiques en centres de recerca nacionals i/o internacionals que participen en el projecte IDEWA. També hi cabria la possibilitat de fer una estada internacional en el marc del projecte H2020 ACCWA, si així ho permet l’evolució de la pandèmia causada pel virus SARS-Cov-2.

Descripció del projecte

La millora de la sostenibilitat i la productivitat hídrica del regadiu a les zones semiàrides de la conca mediterrània es considera una prioritat a nivell europeu. El projecte IDEWA té com a objectiu millorar el control del drenatge en zones de reg i avaluar l'impacte d'aquest drenatge sobre el cabal del riu i la qualitat de l'aigua aigües avall. El drenatge de les terres agrícoles de reg és necessari per mantenir les activitats de reg evitant l’acumulació de sal i la sobreexplotació d’aigua. Però el drenatge també afecta la qualitat de l’aigua dels rius, degut al cabal de retorn. Per tant, hi ha una necessitat crucial de controlar el drenatge de les zones de regadiu i el nostre projecte proposa un enfocament per omplir aquest buit mitjançant l’ús de dades de teledetecció.


El projecte s’implementarà en dos casos d’estudi representatius de la Mediterrània i zones d’estudi ben controlades a les conques de l’Ebre (Espanya) i Tensift (Marroc). En particular, l’estimació del drenatge es provarà al districte d’Algerri-Balaguer (A-B), on el drenatge es mesura a una escala espacial integrada. Des de la concentració parcel·lària de fa vint anys, A-B ha estat drenat per una xarxa de canals de drenatge i canonades enterrades que alimenten una sortida general en un pou de 3 metres de profunditat, que ara permet controlar contínuament el cabal i la conductivitat elèctrica. Aquesta configuració, que s’assembla a un enorme lisímetre passiu de 3.500 ha, representa, per tant, una oportunitat única per desenvolupar i provar l’estimació del drenatge basat en satèl·lit.


Estimar el drenatge mitjançant la teledetecció no és una tasca fàcil ja que no hi ha una mesura directa dels fluxos d’aigua del sòl des de l’espai. No obstant això, el modelatge del balanç hídric (WB) es pot constrènyer a partir de l'Observació de la Terra (EO) en les diverses bandes espectrals. Els índexs d’estrès hídric de l’evapotranspiració de cultius (ET), de la humitat del sòl (SM) i de la vegetació (VEG) que es detecten remotament són útils per tancar el WB dels cultius al llarg de la temporada agrícola. Tenim previst implementar un enfocament interdisciplinari utilitzant el mètode WB basat en el coeficient de conreu dual de la FAO (FAO-2Kc) i el model de superfície terrestre SURFEX per estimar el drenatge a escales múltiples (camp, subconca i conca). El model WB proporcionarà estimacions reals del cabal de drenatge sobre les zones de reg representatives. El model hidrològic SURFEX proporcionarà informació sobre l’evolució de la disponibilitat d’aigua aigües amunt i aigües avall d’aquestes zones de regadiu. Ambdues activitats de modelatge s’uniran a l’escala de la subconca on s’utilitzaran les estimacions del WB (incloent el reg i el drenatge) per calibrar i validar el model hidrològic. La idea principal és assimilar informació SM, ET i VEG de teledetecció en els models de superfície terrestre. A més, l’impacte del drenatge sobre els ecosistemes es mesurarà mitjançant índexs de qualitat de l’aigua (WQ) detectats a distància.


L’Observatori de l’Ebre liderarà tots els aspectes relacionats amb la modelització del reg amb SURFEX.


IDEWA és un projecte internacional amb socis de França, Espanya, Itàlia i el Marroc.

Requisits

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones candidates han de complir els requisits següents el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

 • Ser nacionals de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de ciutadans de països que no siguin membres de la UE, acreditar residència legal i permís de treball a l’Estat espanyol.
 • Ser majors d’edat.
 • Acreditar titulació oficial de doctor en Física, Hidrologia, Meteorologia, Clima, Enginyeria Civil o similar; o certificar que s’ha defensat la tesi amb èxit.

Candidatures

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta enviant un e-mail a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. incloent el codi “IDEWA-PD” a l’assumpte. 


El termini per presentació de sol·licituds és 9 de desembre de 2020 a les 23:59 de l’hora oficial a l’Espanya peninsular.


Amb la sol·licitud presentada per prendre part en aquest procés, la persona candidata declara que reuneix els requisits establerts a la Base TERCERA, i adjuntarà la següent documentació:

 • Currículum Vitae.
 • Títol de doctor (o certificat que acrediti que la defensa de la tesi s’ha realitzat i superat amb èxit).
 • Fotocòpia del DNI, passaport o de qualsevol altre document d’identitat legal a la Unió Europea
 • Carta de motivació acreditativa del seu interès per ocupar el lloc de treball, de no més de quatre pàgines d'extensió.
 • Cartes de recomanació (opcional). 
 • Llistat de publicacions científiques del candidat (tesi doctoral, informes de projecte i/o articles científics). En el cas dels informes, la tesi doctoral i dels articles que no s’hagin publicat en modalitat open access, s’adjuntarà còpia electrònica dels documents.

Pel fet de presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, de conformitat amb la legislació vigent.

Bases de la convocatòria

Les bases de la convocatòria es poden trobar en aquest enllaç:

http://www.obsebre.es/images/oeb/pdfs/ca/Contractatacio/bases-contractacio-postdoc-IDEWA_signat.pdfContacte

Per qualsevol consulta es poden dirigir a: Dr. Pere Quintana-Seguí (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) afegint IDEWA Post-Doc a l’assumpte del missatge.

 

Procés de selecció