Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

 

Des de la seva fundació l’any 1904, l’Observatori de l’Ebre (OE) ha operat, de forma pràcticament  ininterrompuda, diferents sismògrafs, essent l’estació sísmica més antiga de Catalunya. Al llarg del anys han estat en funcionament més de 20 sismògrafs. Des del primer Grablovitz, que es va instal·lar l’any 1904, fins al darrer Wielandt-Strecksein STS-2 amb un digitalitzador a 24-Bit Quanterra Q680-LV, s’han acumulat un gran nombre de registres, la majoria en paper (els primers en paper fumat, després en paper fotogràfic, tinta i paper tèrmic) i els més moderns en suport digital.

Calia fer un gran esforç per la conservació i divulgació d’aquest valuós i voluminós patrimoni, més de 100.000 sismogrames, que l’OE no podia abordar per ell mateix. És amb aquesta intenció, entre d’altres, que al juny de 2016 es signà un conveni de col·laboració entre l’OE i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que és l’ens dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat amb competències sobre sismologia i cartografia, mitjançant el qual es començà l’escaneig dels sismogrames de l’OE. Aquest conveni s’ha renovat els anys 2017 i 2018 i ha permès la digitalització d’algunes sèries de sismogrames, així com la modernització de l’estació sísmica d’Ebre.

Aquests sismogrames es poden consultar seleccionant el nom de l'instrument a la taula següent, que alhora mostra la diferent instrumentació que ha estat funcionat al llarg dels anys a l’OE. Els enllaços us conduiran a pàgines de l’ICGC, que és  on es troben allotjats els diferents sismogrames i on s’informa sobre les condicions d’ús i la cita de les fonts.

 

Instrument  Anys Tipus

Període

(s)

Components

Massa

(kg)

Velocitat 

registre

(mm/minut)

Amplificació
Grablovitz 1904-1918 M 13 NE-SW/NW-SE 12 5 8
Vicentini Vertical 1904-1936 M 13 Z 50 15 150
Microsismògraf Vicentini 1904-1916 M 0.85 N-S 100 15 90
1904-1928 M 2.3 E-W 100 15 90
Mainka Ebre 1914-1941 M 14.8 N-S 1501 12 200
Mainka Ebre 1914-1938 M 7.8 E-W 157 12 110
Pèndol vertical Ebre 1914-1915 M (2.5) NE-SW/NW-SE 316 12  
Pèndol vertical Ebre 1915-1941 M 2.6 N-S 316 12  125
Mainka Ebre N-S 1942-1966 M 15.4 N-S 1500 12 275
Mainka Ebre E-W 1942-1966 M 10.8 E-W 1500 12 150
Pèndol vertical 1943-1961 M 2.5 N-S 635 12 230
Pèndol zenital 1961-1966 M   Z 635 12  
Geotech 6102A + Lehner-Griffith GL-261 1965-1967 E 15 N-S 15 60 50000
Geotech 6102A + Lehner-Griffith GL-261 1965-1967 E 15 E-W 15 60 50000
Geotech 4681A 1966-1974 E 15 Z 15 60 50000
Geotech6102A 1966-1974 E 15 N-S 15 60 50000
Geotech6102A 1966-1974 E 15 E-W 15 60 50000
Sprengnether S-5000V  1969-2000   E 1.0 11.2  15  1500
Sprengnether S-5000H  1968-2000 E 1.0 N-S 10.7 15 1500
Sprengnether S-5000H 1968-2000 E 1.0 E-W 10.7 15 1500
SS-1 Ranger EROQ 1987-2003 E 1.0 Z 1.45 60  
SS-1 Ranger EROQ 1991-2003 E 1.0 N-S 1.45 60  
SS-1 Ranger EROQ 1991-2003 E 1.0 E-W 1.45 60  

 

Taula adaptda de Batlló & Ugalde, 2000 (Els sismografs de l'Observatori de l'Ebre. Actes de les V Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona, Spain, 161-165). Tipus: M mecànic, E electromagnètic.