Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

El projecte té com a objectiu promocionar el coneixement i participació ciutadana (citizen scientist) respecte als processos i conseqüències de les pluges intenses i inundacions. Pretén, per tant, apropar a la ciutadania les ciències de la Terra, en particular, les vinculades amb la meteorologia i la hidrologia, i alhora donar-li eines per poder corresponsabilitzar-se de la millora de la prevenció i resiliència. El punt de partida per a això serà la realitat més propera dels usuaris, com són els seus carrers, parcs o edificis, així com llocs als quals es desplaci. Mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils desenvolupada en aquest projecte se'ls convidarà a explorar l'entorn mitjançant l'enviament de fotografies i informació sobre els efectes (ja esdevinguts o futurs, en cas de zones de risc) de les pluges i inundacions, tant sobre l'entorn urbà, rural o natural. Per fer-ho de manera adequada s'acompanyarà de guies i pautes didàctiques. El projecte vol capacitar la població per conèixer i conviure amb aquest fenomen, mitjançant el mètode científic, en el qual la persona que participa es senti més com a membre del procés en col·laborar amb la recollida crítica d'informació. És per això, que el projecte es completa amb una plataforma col·laborativa on line que mostri els resultats de la participació mitjançant l'aplicació i que permeti ampliar coneixements. També hi haurà un espai per conèixer més a fons l'ús de models meteorològics i hidrològics, amb accés a un portal de modelització hidrometeorològica desenvolupat en un entorn GRID, dins del projecte europeu DRIHM (Distributed Research Infrastructure for Hydro-Meteorology) de la convocatòria de projectes e-Infrastructure.