Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Els biaixos i incerteses existents en la simulació de molts extrems hidroclimàtics amb models climàtics regionals demanen noves anàlisis i millores dels models. La importància d'interaccions i realimentacions entre components del sistema climàtic a escala regional és la base de millores esperades en aquesta àrea, usant models regionals del sistema climàtic (RCSMs) en la generació d'escenaris de canvi climàtic.

Els objectius generals del projecte MARCO són per tant:

  1. Generar escenaris regionalitzats de canvi climàtic amb un model regional del sistema climàtic millorat, els quals formaran part d'un esforç de modelització internacional (HyMeX / Med-Cordex).
  2. Avançar en la comprensió dels processos i interaccions que condueixen a extrems hidroclimàtics, sobre la regió mediterrània i amb èmfasi sobre Espanya, per tal d'incrementar la confiança en la sensibilitat al canvi climàtic del nostre model regional del sistema climàtic.