Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

El projecte FP7 eartH2Observe seguirà el treball de projectes anteriors, com ara DEWFORA, GLOWASIS, WATCH, GEOWOW i altres. L'objectiu principal del projecte és integrar les observacions disponibles de teledetecció, observació in-situ i modelització per a elaborar una reanàlisi global  de longitud considerable (diverses dècades) per a l'estudi dels recursos hídrics. Les dades resultants permetran la millora del nostre coneixement sobre els recursos hídrics globals i les pressions existents sobre ells. El projecte donarà suport a la gestió de l'aigua i incentivara una presa de decisions eficient i coherent a nivell mundial mitjançant serveis integrals múltiples a múltiples escales d'observació (regional, continental i mundial).

El projecte realitzarà  estudis de casos concrets, juntament amb els usuaris finals i els actors locals. Les regions d'interès seleccionades comprenen diversos continents, una varietat de condicions hidrològiques, climatològiques i de governança i difereixen en el grau de riquesa de dades (per exemple, la Mediterrània i la regió bàltica, Etiòpia, Colòmbia, Austràlia, Nova Zelanda i Bangladesh).