Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

TechTIDE H2020

El projecte proposa la creació d'un sistema per a la identificació i alerta de pertorbacions ionosfèriques que es propaguen en forma d’ones (TIDs) utilitzant tècniques de modelització avançades. Les TIDs constitueixen una amenaça per a sistemes tecnològics que utilitzen característiques ionosfèriques previsibles. Particularment afecten a l’operativitat d’infraestructures aeroespacials i terrestres, i especialment als serveis de posicionament i navegació per satèl·lits, a les comunicacions de radio en alta freqüència (HF), en operacions de reconeixement de ràdio i a la propagació d’ones de ràdio en molt alta freqüència (VHF-UHF).

L'objectiu general del projecte TechTIDE és el disseny i prova de noves estratègies de mitigació viables de l’impacte de les TIDs sobre les tecnologies afectades treballant en estreta col·laboració amb els operadors d'aquestes tecnologies. Els objectius específics de TechTIDE són:

  1. Millorar el coneixement dels processos físics en la generació de les TIDs i identificar els seus precursors.
  2. Identificar l'impacte de les TIDs en els sistemes de navegació per satèl·lit i en operacions terrestres en HF.
  3. Desenvolupar metodologies adequades per donar suport, per primera vegada, a la identificació i el seguiment directes de TIDs en temps real.
  4. Establir un sistema operatiu d’alerta de TIDs a Europa i Sud-àfrica, que especifiqui les característiques de les TIDs, la pertorbació inferida, i faciliti la informació geofísica addicional als usuaris per ajudar-los a avaluar els riscos i desenvolupar tècniques de mitigació, adaptades a les seves aplicacions.
  5. Treballar sistemàticament amb usuaris potencials per avaluar la funcionalitat, fiabilitat i eficiència dels serveis TechTIDE per a l'explotació sistemàtica d'aquests serveis pels usuaris i per al seu funcionament sostenible.

Els resultats d’aquest projecte satisfaran una de les demandes del programa de conscienciació sobre la vulnerabilitat de la societat actual davant de la Meteorologia Espacial referent a la identificació i seguiment de pertorbacions ionosfèriques.

La proposta ha estat avaluada amb la màxima qualificació. Té una durada de dos anys i mig i ha començat l’1 de novembre 2017. Està format per un consorci de 13 participants d’arreu d’Europa i Sud Àfrica i dos col·laboradors externs d’Estats Units. L’Observatori de l’Ebre liderarà un dels paquets de treball: “Metodologies per a la identificació de les TIDs”, el qual està dedicat a la preparació i entrega dels algoritmes per a la identificació de TIDs i dels productes resultants per a la implementació en el sistema d'alerta de TechTIDE.

Per a més informació es pot visitar la pàgina principal del projecte TechTIDE (http://www.tech-tide.eu/), el fulletó informatiu i les notícies trimestrals (en anglès). També ens podeu seguir al Twitter @Tech_TIDE.