EPOS és un pla a llarg termini per a la integració de les infraestructures de recerca nacionals i transnacionals en Ciències de la Terra Sòlida d'Europa per proporcionar un accés ininterromput a les dades, serveis i infraestructures. Millorant l'accés a les dades i als productes, juntament amb les eines per al seu ús en anàlisi i modelatge, EPOS transformarà el paisatge europeu de recerca, impulsant el descobriment i el desenvolupament de solucions als riscos geològics i geo-recursos dels desafiaments als que s'enfronta la societat europea. Els processos físics i químics, els terratrèmols i els volcans, els lliscaments de terra i les inundacions, són controlats per complexes interconnexions i condicionen la tectònica i la dinàmica de la superfície de la Terra. Desentranyar els mateixos requereix tenir accessibles dades harmonitzades i noves eines per promoure formes innovadores de la recerca interdisciplinària. La construcció i operació de la infraestructura de EPOS permetrà la interacció amb els usuaris científics, organitzacions governamentals, la indústria, altres proveïdors de dades i serveis i el públic en general a través de la nova e-infraestructura. L’Observatori de l’Ebre participarà en el projecte integrant les seves llistes d’esdeveniments Sudden Storm Commencements (SSC) i Solar Flare Efects (Sfe) -produïts pel Servei Internacional de Variacions Magnètiques Ràpides- dins de la nova interfície de consulta externa. També proveirà metadades en format estandarditzat i es prospectarà produir dades preliminars en temps quasi-real a partir d’una detecció automàtica.

Per a més informació pot visitar la página principal del projecte EPOS o la página de la comunitat espanyola d'EPOS.