El projecte proposa la creació d'un sistema capaç de monitoritzar l'activitat de les ones a la ionosfera utilitzant tècniques de modelització avançades per analitzar les característiques de les ones, entendre el seu origen, predir els seus efectes en diferents regions del globus i avaluar els seus efectes en els sistemes operatius. El sistema es basarà en una sèrie de potents instruments de vigilància que funcionen en l'actualitat a Europa (els sondejadors ionosfèrics DPS4D) d'alta precisió en freqüència i resolució en altura, el que permet analitzar els senyals reflectits de la ionosfera a terra i avaluar l'estructura del plasma ionosfèric i reconstruir les característiques de les ones que alteren la ionosfera. El projecte treballarà amb els usuaris finals per preparar les especificacions per a un sistema d'alerta i avaluarà la seva operació pilot amb l'objectiu d'informar a l'usuari si tenim una activitat en forma d'ones a la ionosfera, quines ubicacions geográfiques es veuran afectades, quina és la magnitud i quin és l'origen d'aquesta pertorbació. La tècnica proposta també és capaç de distingir l'origen natural de l'artificial d'aquestes pertorbacions dinàmiques i advertir als usuaris en conseqüència. Més info.