El 3 de juliol, al rectorat de la Universitat Ramon Llull, es va celebrar l'acte públic del procés per a l’habilitació a la categoria de professor catedràtic del Dr. J. Miquel Torta. El Dr. Torta va defensar els seus mèrits professionals, i els seus projectes de recerca i docent davant d'un tribunal format pels Drs. Lluís Comellas, professor catedràtic i vicerector de la URL; Lluís Pujades, professor catedràtic de la UPC; i Jaume Pous, professor catedràtic de la UB. El tribunal va emetre una decisió favorable.

Fotografia de l'esdevenimentEl Dr. Torta va ingressar a l'Observatori l'any 1987 i es doctorà l'any 1991. L'any 1997 esdevingué professor titular de la URL. L'any 2001, sense deixar l'Observatori, va obtenir una plaça de Científic Titular del Consell Superior d'Investigacions Científiques i posteriorment va promocionar a la categoria d'Investigador Científic d'aquest organisme. Durant el període 2001-2009 va dirigir el centre. Actualment és el cap de la línia de recerca en Geomagnetisme i Aeronomia de l'Observatori. Esdevindrà el primer catedràtic de la URL a l'Observatori de l'Ebre.