Aquest projecte té com a objectiu millorar la comprensió dels processos ionosfèrics durant els períodes d'alta activitat solar, quan les pertorbacions ionosfèriques són més significatives, i investigar com afecten el rendiment dels sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS).

L'objectiu general del projecte és desenvolupar models ionosfèrics i adaptar els existents basats en dades experimentals mesurats en activitats durant períodes actius del cicle solar, capaços de:

  • Reproduir els efectes de la ionosfera (centelleigs ionosfèrics i gradients temporals / espacials) especialment en regions d'alta latitud, però també consolidar el coneixement en les regions equatorials i de latituds mitjanes.
  • Reproduir efectes produïts per pertorbacions ionosfèriques de petita escala com bombolles, zones de disminució de plasma i altres pertorbacions.
  • Comprendre millor els efectes de les tempestes geomagnètiques a la ionosfera pel que fa als usuaris de GNSS.
  • Millorar les capacitats de predicció per a efectes ionosfèrics.
  • Comprendre els efectes d'aquests fenòmens en GNSS a nivell de sistema i usuari.

El projecte té una durada de dos anys (2015 - 2017). Està format per un consorci de 5 grups de recerca: Research and Development in Aerospace GmbH (RDA - Suïssa) com a contractista principal, tres grups de l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Observatori de l'Ebre (Espanya).