L’objectiu del projecte rau en l’estudi i el disseny d’un sistema de comunicacions via ràdio en alta freqüència (HF) per connectar les Infraestructures Crítiques Europees (ICE) entre elles i amb els seus Organismes de Control Governamental (OCG). Aquest sistema substituiria la connexió de banda ampla per Internet en cas de fallida. La connexió en HF pot suportar condicions adverses com les generades en cas d’un atac terrorista, garantint la comunicació entre les ICE i els OCG, i la transmissió de dades necessàries per a la supervivència i operativitat mínima de les ICE.

SWING reconeixerà com i quan falla la comunicació per Internet, i desenvoluparà ferramentes de software i hardware necessàries per implementar protocols de comunicació adequats per radiofreqüència HF fiables i interoperables com a sistema de comunicació alternatiu. Per això, s’analitzaran els requisits de la xarxa HF necessària per alertar i controlar les ICE des dels seus OCG, en cas d’amenaça o atac, s’avaluaran les característiques particulars del canal ionosfèric amb la finalitat d’establir un sistema de control adequat a les freqüències òptimes, i es dissenyarà l’arquitectura per una xarxa de radiocomunicació en HF en el sud d’Europa.

El projecte SWING està liderat per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, Itàlia), amb el National Inter-University Consortium for Telecommunications (CNIT, Itàlia), el National Observatory of Athens (NOA, Grècia) i l’Observatori de l’Ebre com socis del consorci. En particular, l’Observatori contribuirà experimentalment com a node de connexió i en l’estudi de característiques del canal ionosfèric amb la finalitat de gestionar les freqüències HF de transmissió òptimes per a la xarxa. Més info.