asteroskopio logo png colour

El projecte PITHIA-NRF té com a objectiu construir una xarxa europea que integri instal·lacions d’observació, eines de processat de dades i models de predicció dedicats a la investigació de la ionosfera, la termosfera i la plasmasfera. PITHIA-NRF integra a escala europea, i dona accés a tots els investigadors europeus, infraestructures d’investigació tant a nivell nacional i regional com EISCAT, LOFAR, ionosondes, digisondes, receptors GNSS, sistemes de sondeig Doppler, riòmetres i receptors VLF, assegurant un ús òptim i el seu desenvolupament conjunt. PITHIA-NRF està dissenyat per proporcionar un accés organitzat a instal·lacions experimentals, dades FAIR, productes amb dades estandarditzades, i serveis de capacitació i innovació.

Els objectius principals del projecte PITHIA-NRF son:

  • Proporcionar accés a les instal·lacions europees de recerca per l’alta atmosfera (nodes). L’accés està finançat a través del programa d’Accés Transnacional (TNA), i dona la possibilitat de que grups de recerca externs realitzin els seus propis projectes en algun dels nodes de PITHIA-NRF.
  • Desenvolupar eines d’integració que permetin establir una infraestructura de recerca integral. Aquest conjunt d’eines es proporcionen a través del e-science centre de PITHIA-NRF, proporcionant accés obert a dades FAIR i productes i dades d’alt nivell.
  • Proporcionar dades observacionals de llarg termini de diferents tipus d’instruments per avançar en el coneixement i la investigació de la ionosfera, la termosfera i la plasmasfera mitjançant la connexió amb l’European Open Science Cloud.
  • Proporcionar formació organitzada i sistemàtica sobre l’ús d’instal·lacions d’observació i de les eines d’integració. La formació es proporciona a través de tallers, escoles, seminaris web i sessions in situ.
  • Crear una infraestructura europea de recerca que proporcioni una gama de serveis de suport a la comunitat de recerca de l’alta atmosfera. Proporcionar les eines per a la interacció contínua amb els usuaris, la promoció de les activitats i serveis de PITHIA-NRF al públic i als grups d’interès.

El projecte té una durada de quatre anys i ha començat el 19 d’abril de 2021. Està format per un consorci de 22 participants de 13 països de la Unió Europea i el Regne Unit. El projecte disposa de 12 nodes on es proporciona accés a les seves infraestructures així com a les respectives bases de dades i models.

L’Observatori de l’Ebre és un d’aquests 12 nodes i posa a la disposició de la comunitat científica les seves infraestructures per desenvolupar activitats de recerca en el camp de la ionosfera. Concretament el node de l’Observatori està obert a experiments en els camps de la detecció i caracterització de pertorbacions ionosfèriques itinerants (de l’anglès TIDs), estudis sobre l’absorció produïda per les fulguracions solars en la relació senyal soroll dels ionogrames, estudis de la resposta de l’altura del pic de densitat ionosfèrica en condicions severes de tempesta geomagnètica, identificació de bombolles de plasma a la ionosfera i, a més, obre la possibilitat de programar campanyes específiques d’observació amb el sondejador ionosfèric. A més d’actuar com a node del projecte, l’Observatori també contribuirà en l’estandardització de dades i models així com en la difusió dels resultats i activitats del projecte.

Per a més informació es pot visitar la pàgina principal del projecte PITHIA-NRF (https://pithia-nrf.eu/).

logo EC2