En el marc del projecte europeu TechTide (http://www.tech-tide.eu/) l’Observatori de l’Ebre-URL ha publicat una nova  ferramenta que detecta, en temps real, les característiques principals de les pertorbacions ionosfèriques itinerants (de l’anglès TIDs); com son el període, velocitat i direcció de propagació. 
 
techtideLes TIDs són variacions de densitat de plasma ionosfèric que es propaguen en forma d’ona a través de la ionosfera i poden afectar el funcionament dels sistemes tecnològics basats en senyals radioelèctrics, com per exemple els sistemes de comunicació, geolocalització o navegació. Per tal de detectar les TIDs de gran escala, la ferramenta utilitza sondejadors ionosfèrics de les xarxes europea i sud-africana.
 
L’objectiu principal del projecte TechTIDE és dissenyar noves estratègies de mitigació de l’impacte de les TIDs sobre els sistemes tecnològics i en temps real.