La URL s'adhereix al Manifest de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

Podeu consultar el manifest al següents enllaços:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Manifest-CDC

https://www.url.edu/sala-de-premsa/URL-manifest-CDC-dia-internacional-eliminacio-violencia-envers-dones