P1073084

En quant a l'activitat sísmica, l'Observatori de l'Ebre compta amb instruments de registre des de l'any 1904. La instrumentació ha canviat molt des de llavors, hem passat des dels grans pèndols ancorats en pilars (encara es poden visitar a l'Observatori), fins als petits sensors electrònics actuals. Però, en essència, el procés físic mitjançant el qual s'enregistren les ones sísmiques segueix essent el mateix. A l'ExpoEbre hi presentarem una estació sísmica amb la que els usuaris podran interactuar, al mateix temps que podran observar com un és un registre real realitzat amb les nostres estacions desplegades al territori.

registro

 estacionJuguete