Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

Ahir, 21 d'octubre de 2023, l'investigador Omar Cenobio Cruz va defensar amb èxit la seva tesi doctoral titulada "Avances en la modelización hidrológica para comprender la dinámica de la sequía en la cuenca del Ebro. El papel de los modelos de superficie terrestre en los sistemas naturales y humanos combinados". Per l'alta qualitat del seu treball i presentació, l'aspirant va assolir la màxima nota: Excel·lent.

L'Omar, enginyer civil de formació, va començar a l'Observatori el dia 01/12/2019 i es va posar en mans del doctor en hidrologia i actual director del centre Pere Quintana Seguí, qui, juntament amb el Dr. Luis María Garrote de Marcos, catedràtic d'enginyeria hidràulica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), van dirigir la seva recerca. Resumim aquí el seu treball:

Les sequeres són un fenomen complex i multidimensional. Tot i que d'abast global, les seves conseqüències més greus s'observen en regions àrides o semiàrides com la península Ibèrica. No obstant això, aquests extrems hidrològics no són només impulsats per processos naturals. Les activitats humanes, com ara la construcció de preses, les extraccions d'aigua subterrània i les pràctiques de reg, han alterat significativament el flux natural de l'aigua, cosa que ha fet que l'època actual s'anomeni Antropocè. Això posa de manifest la importància crítica de la gestió dels recursos hídrics a les regions que ja s'enfronten a una disponibilitat d'aigua variable i limitada.

Aquesta recerca aplica diferents metodologies per millorar les simulacions hidrològiques utilitzant la plataforma hidrometeorològica SASER (SAFRAN-SURFEX-Eaudyssée-Rapid), de base física i distribuïda espacialment per considerar les influències antròpiques. Aquests enfocaments pretenen millorar (i) la variabilitat temporal i els patrons de precipitació a la conca del riu Ebre; (ii) la representació de processos hidrològics, especialment per a cabals baixos on es va implementar un enfocament d'algorisme genètic; i (iii) incorporar consideracions de gestió humana-aigua en el marc actual de la plataforma SASER.

Els resultats d'aquesta investigació ens permeten avançar en la representació de processos hidrològics en una regió semiàrida, com la conca del riu Ebre, a través de la plataforma SASER, incorporant diferents enfocaments i un mòdul per considerar la gestió humana-aigua. Aquestes millores aporten coneixements valuosos sobre la dinàmica de la resposta hidrològica i la sequera, oferint noves possibilitats per estudiar i gestionar les sequeres en sistemes acoblats natural-humà.

La recerca de l'Omar ha donat lloc a diverses publicacions científiques, entre les que cal destacar-ne una a la prestigiosa revista Journal of Hydrology.

El tribunal de tesi estava format pel Dr. Juan José Curto Subirats (Observatori de l'Ebre - CSIC) en funcions de president, la Dra. Ana Iglesias Picazo (UPM) en funcions de secretària, y el vocal, el Dr. Jan Polcher (CNRS).

DSC 0597

El Dr. Cenobio durant la fase final de preguntes del tribunal.

L’Observatori de l’Ebre (OE) és un Institut de Recerca fundat el 1904 per la Companyia de Jesús per estudiar les relacions Sol-Terra. L'OE és un institut universitari de la Universitat Ramon Llull (URL) i està governat per una fundació sense ànim de lucre, el patronat de la qual està format per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a la que està adscrita mitjançant el departament competent en matèria de política territorial, el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un patró designat per la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi ambient, dos patrons designats per la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, MP, la Diputació de Tarragona, l’Instituto Geográfico Nacional, l’Ajuntament de Roquetes, l’Ajuntament de Tortosa, i l’Agencia Estatal de Meteorología.