Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

L'Observatori de l'Ebre, situat a Roquetes, és un dels 47 socis que formen part del projecte PYRENEES4CLIMA, aprovat pel Programa Europeu LIFE i que compta amb un pressupost de gairebé 20 milions d'euros. L'objectiu del projecte és implementar l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC), la primera estratègia europea de canvi climàtic dissenyada específicament per a una bioregió de muntanya i transfronterera.

El projecte, que es desenvoluparà entre l'octubre del 2023 i el desembre del 2030, involucra entitats d'Espanya, França i Andorra, que treballaran conjuntament per desenvolupar accions d'adaptació al canvi climàtic als Pirineus. Aquestes accions estaran centrades en sistemes com ara el clima, els espais naturals resilients, la població i el territori, l'economia de muntanya adaptada i la governança.

El canvi climàtic és un fenomen que afecta especialment les zones muntanyoses, on la temperatura mitjana anual augmenta més ràpid que la mitjana global. Això provoca impactes majúsculs als ecosistemes ia les activitats socioeconòmiques dels Pirineus, com la flora, la fauna, els recursos hídrics, l'energia, el turisme o l'agropastoralisme.

L'EPiCC busca aconseguir que els Pirineus siguin, el 2050, un territori resilient als efectes del canvi climàtic. Per això, es basa en la cooperació territorial i en el coneixement científic generat per l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), que és la iniciativa transfronterera de cooperació territorial en matèria de canvi climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) i que lidera el projecte.

L´Observatori de l´Ebre aportarà la seva experiència i coneixement en temes relacionats amb els recursos hídrics i el canvi climàtic. L´Observatori col·laborarà en casos d´estudi en què s´analitzaran escenaris de demanda de reg en el futur i també s´estudiarà l´ús d´eines de predicció estacional com a mesura d´adaptació al canvi climàtic de les zones regades de la conca de l´Ebre.

El projecte PYRENEES4CLIMA esdevindrà un veritable accelerador de les polítiques d'acció climàtica als Pirineus i contribuirà al Pacte Verd Europeu. El Programa LIFE és l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat exclusivament al medi ambient i l'acció pel clima i és un dels principals contribuents al Pacte Verd Europeu.

La Fundació Observatori de l’Ebre està adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de política territorial. El seu patronat està format pels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de política territorial (que exercirà la presidència), medi ambient i recerca; el Servei Meteorològic de Catalunya; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; el Consell Superior d'Investigacions Científiques; la Diputació de Tarragona; l'Institut Geogràfic Nacional; l’Ajuntament de Roquetes; l’Ajuntament de Tortosa i L’Agència Estatal de Meteorologia. L'Observatori de l'Ebre és un institut de recerca de la Universitat Ramon Llull.