El passat mes de desembre van començar dues noves tesis doctorals a l'Observatori de l'Ebre, ambdues són beques FPI de la convocatòria de 2018. En primer lloc Mª Victoria Canillas, està estudiant la caracterització dels GICs a la península Ibèrica, sota la direcció dels investigadors J. Miquel Torta i Santi Marsal, ambdós de l'OE, en el marc del projecte IBERGIC. En segon lloc, Omar Cenobio està estudiant la sequera a la península Ibèrica, mitjançant models que tenen en compte l'impacte dels embassaments, sota la direcció de l'investigador Pere Quintana (OE) i del professor Luis Garrote (UPM), en el marc del projecte HUMID.

Aquests nous projectes de tesi se sumen al d'en Jacopo Dari, ja en la fase final, sobre l'estimació dels impactes humans damunt del cicle hidrològic, en cotutela amb la Universitat de Perusa (Itàlia). Cal remarcar també la tesi que Vicent Favà va defensar el passat mes de setembre centrada en l'estudi de l'índex climàtic SNAO.

omar cenobio

Omar Cenobio, un dels dos nous estudiants FPI.