El passat 13 de març, es va iniciar el projecte IRRIGATION+, finançat per l'Agència Espacial Europea amb l'objectiu de quantificar el reg des de l'espai. L'Observatori de l'Ebre-URL hi participa aportant els seus coneixements en la quantificació del reg mitjançant dades d'humitat del sòl superficial, en la modelització del cicle de l'aigua continental i fent d'enllaç amb els usuaris de les zones de reg de la conca de l'Ebre, que serà una de les zones pilot. El projecte tindrà una durada de dos anys, és liderat pel Centre Nacional de Recerca italià (CNR) i hi participen centres de recerca i empreses d'Austria, França, Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. 
 
maps annotate HR
Estimacions del reg realitzat a les zones de regadiu del centre de la conca de l'Ebre