Aquestes dades han estat validades per personal d'AEMET i de l'Observatori de l'Ebre

 

Resum Desembre / 2017
Temp. Max. (ºC) Temp. Min. (ºC) Temp. Max. Mitja (ºC) Temp. Min. Mitja (ºC) Precip. acumulada (l/m2)
20.8 (2017-12-14)
1.4 (2017-12-06)
15.3 5.7 1.3
 
Registres de Desembre / 2017
Data Tmax (ºC) Tmin (ºC) T18h (ºC) Precipit. (l/m2) Màx. vent (Km/h) Hores sol
2017-12-01 14.6 5.3 6.8 Ip. 72.7 5.3
2017-12-02 11.1 5.0 7.0 0.0 85.3 8.6
2017-12-03 12.4 5.1 9.0 0.0 63.0 8.7
2017-12-04 15.6 5.2 9.8 0.0 40.0 7.9
2017-12-05 16.0 3.7 8.8 0.0 23.8 8.4
2017-12-06 15.0 1.4 9.4 0.0 23.4 8.5
2017-12-07 13.4 1.7 6.8 0.0 30.2 4.3
2017-12-08 17.5 2.0 15.2 0.0 51.1 2.3
2017-12-09 14.4 9.7 11.2 0.1 56.2 1.6
2017-12-10 18.6 6.4 13.8 0.0 45.7 1.0
2017-12-11 16.1 9.6 13.4 1.2 48.6 1.2
2017-12-12 14.2 7.4 10.2 0.0 42.8 6.4
2017-12-13 14.5 2.4 8.8 0.0 28.1 3.0
2017-12-14 20.8 6.3 13.6 0.0 32.4 4.7
2017-12-15 16.1 10.0 10.8 0.0 78.5 5.8
2017-12-16 15.3 8.1 12.0 0.0 103.0 8.6
2017-12-17 14.3 7.1 10.0 0.0 49.7 8.6