Aquestes dades han estat validades per personal d'AEMET i de l'Observatori de l'Ebre

 

Resum Octubre / 2017
Temp. Max. (ºC) Temp. Min. (ºC) Temp. Max. Mitja (ºC) Temp. Min. Mitja (ºC) Precip. acumulada (l/m2)
30.8 (2017-10-05)
11.7 (2017-10-10)
28.7 15.9 0.0
 
Registres de Octubre / 2017
Data Tmax (ºC) Tmin (ºC) T18h (ºC) Precipit. (l/m2) Màx. vent (Km/h) Hores sol
2017-10-01 28.4 18.3 23.2 0.0 39.2 2.7
2017-10-02 29.8 17.8 22.6 0.0 32.4 7.8
2017-10-03 30.6 16.1 23.6 0.0 27.7 10.1
2017-10-04 29.5 16.9 23.2 0.0 32.0 9.7
2017-10-05 30.8 15.4 23.4 0.0 39.2 9.7
2017-10-06 30.5 19.4 25.2 0.0 59.8 10.6
2017-10-07 25.0 15.0 19.2 0.0 31.0 4.0
2017-10-08 28.6 12.3 21.6 0.0 25.6 9.8
2017-10-09 29.2 12.0 20.6 0.0 27.4 9.9
2017-10-10 29.4 11.7 21.8 0.0 26.6 9.9
2017-10-11 28.7 14.0 21.6 0.0 26.6 8.5
2017-10-12 29.4 15.8 22.2 0.0 31.0 6.7
2017-10-13 29.4 18.3 23.0 0.0 24.8 5.1
2017-10-14 25.9 19.5 22.2 0.0 31.0 1.7
2017-10-15 28.1 17.7 22.2 0.0 34.2 8.4
2017-10-16 28.3 16.5 20.8 0.0 33.8 8.7
2017-10-17 26.1 14.1 21.2 0.0 37.4 8.1